ภาพบรรยากาศงานประมูลทะเบียนรถเลขสวย จ.ประจวบคีรีขันธ์ หมวด กท 19 ธ.ค. 63