การนำหมายเลขออกประมูลใหม่

หมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาประมูลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยราคาประมูลเริ่มต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ค้างชำระราคาของหมายเลขทะเบียนนั้น  

 

เข้าประมูลระบบ Extra

วางหลักประกัน Extra

 

ประกาศ การนำเลขออกประมูลใหม่ ทาง internet

ส่วนกลาง

กรุงเทพมหานคร
 
 
เดือน กันยายน 2564
 • รถยนนั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต   อ่านประกาศ
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน (รย.2) ที่ชำระราคาหมายเลขทะเบียนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของราคาหมายเลขทะเบียน ออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต   อ่านประกาศ
 •  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคคล (รย.3) ที่ชำระราคาหมายเลขทะเบียนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของราคาหมายเลขทะเบียน ออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต   อ่านประกาศ
 
เดือน สิงหาคม 2564
 • รถยนนั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต   อ่านประกาศ
 

ส่วนภูมิภาค

เดือน ตุลาคม 2564
 • -สุพรรณบุรี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1)  อ่านประกาศ
 • -สระแก้ว รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1)  อ่านประกาศ
 • -สระแก้ว รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)  อ่านประกาศ
 • -ราชบุรี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
เดือน กันยายน 2564
 • -สตูล รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • -ขอนแก่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • -อำนาจเจริญ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)  อ่านประกาศ
 • -พิษณุโลก รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • -นครปฐม รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • -ชัยนาท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • -สุโขทัย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • -ลพบุรี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • -อุบลราชธานี  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • -บุรีรัมย์  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) อ่านประกาศ
 • -บุรีรัมย์  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • -อุตรดิตถ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • -สกลนคร รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • -ขอนแก่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • -อุดรธานี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • -นครศรีธรรมราช รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • -ศรีษะเกษ รถยนต์นั่งงส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • -นนทบุรี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • -นครนายก รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
เดือน สิงหาคม 2564
 • กาฬสินธุ์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • สุราษฎร์ธานี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • ชัยภูมิ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • นครสวรรค์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • สุโขทัย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • ภูเก็ต รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1)  อ่านประกาศ
 • สตูล รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1)  อ่านประกาศ
 • บึงกาฬ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • สุรินทร์  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • นครราชสีมา รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) อ่านประกาศ
 • น่าน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • เชียงราย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ
 • ยะลา(เบตง) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) อ่านประกาศ

หมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลชำระราคาไม่ครบถ้วน และนำออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ตไปครบ 8 ครั้งแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคา โดยราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาเริ่มต้นของการประมูลตามปกติ  

 

เข้าระบบประมูล Exclusive

วางหลักประกัน Exclusive

 

ประกาศ การนำเลขออกประมูลพร้อมหมวดปกติ

ส่วนกลาง

กรุงเทพมหานคร

ประกาศ การนำหมายเลขทะเบียนสำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ค้างชำระราคา ออกประมูลพร้อมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนตามปกติ ในเดือนกันยายน 2564

เดือน กันยายน 2564

- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่พร้อมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนตามปกติ อ่านประกาศ
 
เดือน สิงหาคม 2564
กรุงเทพมหานคร
-
 

ส่วนภูมิภาค

เดือน พฤศจิกายน 2564
- ชลบุรี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ อ่านประกาศ
 
เดือน ตุลาคม 2564
 
- นครราชสีมา รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ อ่านประกาศ
- เชียงใหม่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่  อ่านประกาศ
 
เดือน กันยายน 2564
-
เดือน สิงหาคม 2564
ดูรหัส HTML
 
 
ลักษณะรูปแบบแบบอักษรขนาด