ภาพบรรยากาศงานประมูลทะเบียนรถเลขสวย จ.นครพนม หมวด กจ 19 ธ.ค. 63