ภาพบรรยากาศงานประมูลทะเบียนรถเลขสวย จ.สุราษฎร์ธานี หมวด ขก 28 พ.ย. 63