ภาพบรรยากาศงานประมูลทะเบียนรถเลขสวย จ.พิจิตร หมวด กฉ 14 พ.ย. 63