ภาพบรรยากาศงานประมูลทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดภูเก็ต หมวด กษ วันที่ 8-9 กันยายน 2561