เลื่อนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ จำนวน 19 หมายเลข