ประมูลทะเบียนรถเลขสวย เชียงใหม่ หมวด งค
กลับมาแล้วครั้งแรกของงานประมูลทะเบียนรถเลขสวยทาง Internet ในสถานการณ์พิเศษ จังหวัดเชียงใหม่ หมวด งค "เงินมั่งคั่ง งานมั่นคง" ประมูลทาง Internet วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 วันเดียวเท่านั้น สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ที่ http://car.tabienrod.com/REG_ZONE/register.php จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2564