กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
กรมการขนส่งทางบก ประกาศเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม (ประกาศเปิดรับคำขอฯ)
https://drive.google.com/file/d/1g1RxBiuIM3eR4i5xasnvm0hm-fcrYxXb/view?usp=share_link
แบบคำขอฯ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอฯ เพื่อกรอก ได้ตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่าง)
https://drive.google.com/file/d/1cQpwA1BSjTicsHh6YWwQxQ5KoWKz3w6W/view?usp=share_link

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วนโทร. 1584 หรือ 02-271-8888 ต่อ 2511 - 2515
www.dlt.go.th
www.tabienrod.com