กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ประกาศเปิดรับคำขอจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
 

 

รายละเอียด

https://drive.google.com/.../1fpMGzFs8wMcwkldPaYd.../view...

ดาวน์โหลดแบบแบบคำขอฯ 

https://drive.google.com/.../19mLDaPjS4MX2t.../view...